Flat prisutvikling og stor aktivitet i september

Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i september 2018. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 2,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– I september sank boligprisene i alle deler av landet, noe som er normalt for måneden å være, og vi legger nå bak oss fire måneder med tilnærmet flat sesongkorrigert prisutvikling. Dette tyder på at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I september ble det solgt 9.161 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– I likhet med i august ble det også i september solgt mange boliger sammenlignet med foregående år. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange bruktboliger per tredje kvartal enn i år, sier Dreyer.

I september ble det lagt ut 10.652 boliger for salg i Norge, noe som er 2,6 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er kommet flere boliger for salg i september enn tidligere år, men veksten i nye bruktboliger på markedet har avtatt sammenlignet med foregående måneder. Til tross for dette er tilbudssiden fortsatt gjennomgående stor over hele landet, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i september 2018, noe som er fem dager færre enn i august 2017. Av byene hadde Hamar m/Stange raskest salgstid med 20 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 76 dager.

– Det er en høyere gjennomsnittlig salgstid i det meste av landet enn hva vi har sett de senere årene, og de fleste boligkjøperne opplever nok at de har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I september var det en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Minst prisnedgang hadde Kristiansand med 0,1 prosent. Størst prisnedgang hadde Ålesund m/omegn med 2,1 prosent.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 4,8 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Stavanger m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

–12 måneders veksten de siste årene vært preget av store regionale forskjeller. Så langt i 2018 har utviklingen vært mer ensartet over hele landet, og boligmarkedet fra sør til nord preges nå av en moderat prisutvikling, sier Dreyer.

– I de kommende månedene forventer vi at det vil fortsette å komme mange nye boliger og bruktboliger på markedet, noe som vil bidra til en stabilt høy tilbudsside, og det spesielt i de store byene. Til tross for at styringsrenten som ventet ble satt opp i september, så er etterspørselen fremdeles sterk. Det ligger til rette for at den moderate prisutviklingen og høye aktivitetsnivået vil vedvare også i tiden fremover, avslutter Dreyer.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no