Hva betyr renteøkningen for deg med boliglån?

Renten steg til 0.75% for to uker siden, noe som resulterte i tilsvarende økning i boliglånsrenten hos de største bankene. Hva kan vi vente oss fremover?

Rentekurven

Først er det viktig å forstå et viktig begrep som “rentekurven”. Rentene i dag er gitt, det er hva du får i banken basert på styringsrenten fra Norges Bank pluss et påslag. Rentekurven derimot er et estimat som Sentralbanksjef Øystein Olsen gir oss ved sine kvartalsvise presentasjoner. Her forteller han hva Norges Bank estimerer av økning eller nedgang i renten de neste 2-3 årene. Det gjør at bankene og du som boliglånskunde kan planlegge din økonomiske hverdag bedre.

Når det er sagt er rentekurven kun et estimat og kan endre seg over tid. Blant annet nedjusterte Øystein Olsen rentekurven med 0.1% i første kvartal neste år, samtidig som han satte opp renten 0.25%. I realiteten flatet de ut toppen på kurven, i et sterkt signal om at de er komfortable med tidligere uttalte mål om hvor høyt renten kan stige.

Når kommer rentetoppen – og hvilken effekt har det på deg med boliglån?

I følge Norges Bank vil rentetoppen nås i 2021, med en styringsrente på 2.1%. Det er opp fra 0.75% i dag. For å omsette dette til direkte kostnader for deg med boliglån, må du sjekke hvilken effektiv rente du har i ditt nåværende bankforhold. De fleste ligger med et påslag på 1.5-2% over styringsrenten. Det betyr at du må ta høyde for, eller mest sannsynlig vi få, en boliglånsrente på mellom 3.6% og 4.1%. Hvis det er utslagsgivende for at du klarer å betale de månedelig kostnadene, eller at du må nedskalere boligdrømmen, kan det være et tegn på at andre også tenker i de samme baner. Noe som kanskje vil prege boligmarkedet de neste årene. Hvis dette nye rentenivået enkelt blir absorbert, kan boligprisene holde seg sterke i lang tid fremover.

Din lokale Eiendomsmegler i &Partners kan rådgi deg innen både kjøp i salg i fremtidens boligmarked – ta kontakt her!