Hvorfor er det så vanskelig å spå boligprisene?

I følge boliganalytiker Mari Mamre hos NyAnalyse bør man ta ulike spådommer om boligmarkedet med en klype salt. I hvert fall i det korte bildet. Å spå boligpriser er særdeles vanskelig fordi boligprisene faktisk svinger mer enn den underliggende økonomien, som ofte er predikatoren som blir brukt for å mene noe om boligmarkedet.

Økonomene og meglerne ser på disponibel inntekt, befolkningsvekst og brutto nasjonalprodukt som forutsetninger for variasjoner i boligprisene. Problemet er at boligprisene svinger +20% til -15% i samme tidsperiode som disse størrelsene svinger -3% til +4%

De aller fleste kjøper for å bo, gjerne også for å bo lenge. Da er det mindre viktig med svingningene i boligmarkedet, men allikevel er publikum opptatt av rentenivå og boligprisutvikling. Det gjenspeiles i mediene som bruker store flater på å dekke spådommer fra ekspertene og diskusjoner mellom markedsaktørene.

Kanskje det er fordi mange har strukket seg på siste boligkjøp, og hele tiden har lyst til å føle seg på tørr grunn. Andre har kanskje lånt opp på boligen for å kjøpe en mindre likvid hytte, og derfor er avhengig av positiv utvikling i markedet.

Boligspekulantene er de som kanskje er aller mest avhengig av gode analyser av prisnivået de nærmeste 6-18 månedene. Skal du kjøpe for et rask salg bør du treffe en oppgangsfase. Tar du enda mer risiko og skal sette opp et nybygg, bør man også ha en formening om prisniåvet for å utarbeide gode nok kalkyler.

I følge Mari Mamre bør ingen av disse miste nattesøvn over ekspertenes spådommer, da disse prøver å spå boligpriser i det korte bildet på sviktende grunnlag. I en lengre tidshorisont er det enklere å si noe fornuftig, fordi Norge og verden opplever gjennomgående økonomisk vekst.

Din lokale eiendomsmegler kjenner ditt lokale marked best – og er din beste rådgiver for alle typer boligkjøp.

Klikk HER for å finne din lokale &Partners Eiendomsmegler!