Uendrete boligpriser og stor aktivitet i boligmarkedet i oktober

Boligprisene i Norge sank med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

– I oktober sank boligprisene som normalt for måneden å være. Med uendrete sesongkorrigerte priser forsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene. Akkumulert har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i Norge som i 2018. Dette tyder på god balanse mellom tilbud og etterspørsel og et velfungerende boligmarked, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Rekordstor aktivitet

I oktober ble det solgt 9.034 boliger i Norge, noe som er 6,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet sist måned, og så langt i år er det solgt 2,0 prosent flere boliger enn på samme tid i rekordåret 2015, sier Dreyer.

I oktober ble det lagt ut 10.013 boliger for salg i Norge, noe som er 10,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Samtidig som det selges et rekordhøyt antall boliger, så legges det også ut markant flere boliger for salg enn det som er normalt på denne tiden av året. Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne en oktober måned med et høyere antall nye boliger på markedet. Dette bidrar til at utbudet av boliger til salgs holder seg på et stabilt høyt nivå i store deler av landet og at boligkjøperne har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i oktober 2018, noe som er tre dager flere enn i oktober i fjor. Av byene hadde Oslo raskest salgstid med 25 dager og Kristiansand tregest salgstid med 79 dager.

– Omsetningstiden er uendret fra september, og det er fremdeles høyere enn det som har vært normalt de siste årene. Det store utbudet av boliger på markedet gir høyere omsetningstid, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I oktober var det forskjeller i boligprisutviklingen i de ulike områdene i landet.

Sterkest prisutvikling av byene hadde Ålesund m/omegn og Bodø m/Fauske med en oppgang 0,4 prosent. Svakest prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien med en nedgang på 1,4 prosent.

Oslo har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 5,0 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Bergen og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 0,1 prosent.

– Vi legger nå bak oss tredje måned på rad med en tilnærmet flat prisutvikling sesongkorrigert, og vi har mindre regionale forskjeller i prisutviklingen enn det vi har observert de siste årene. Det store tilbudet gjør nå at boliger i snitt selges under prisantydning. Utviklingen i boligmarkedet nå er stabil og sunn, avslutter Dreyer.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no