Skal du kjøpe bolig? Dette er det nye gjeldsregisteret!

Finansdepartmentet har bestemt at det skal etableres gjeldsregistre over sikret og usikret gjeld, for å motvirke overbelåning. Hittil har det vært enkelt å villede långivere om gjeldsbyrden ved opptak av nye lån. Mange har kanskje hørt om noen som tok opp fobrukslån for å bruke det som “egenkapital” for et boliglån.


Den 1. Juli 2019 vil det være tre gjeldsregistre i Norge. Ett drevet av bransjeorganisasjonen Finans Norge, ett av Experian og det siste fra Evry. Datatilsynet har vært skeptiske til opprettelsen av disse registrene, men vil være tilsynsmyndighet for at dette foregår i ordnede former. Innføringen av gjeldsregistre vil kunne få flere konsekvenser blant annet på gjeldsgrad, gjeldsutstedelse og betjening. Vi skal se på ulike utslag av dette regelverket, men først kan det være nyttig å belyse hvorfor et slikt register blir innført.


Myndighetene ønsker å dempe gjeldsveksten, eller forsikre seg om at den er håndterbar ved neste finanskrise. Ved å synliggjøre gjeld på denne måten, vil bankene og finansinstitusjonene få et nyttig verktøy. De vil også få  innsikt i hvor mye gjeld kundene deres faktisk har, noe som leder oss til de negative konsekvensene.


Flere eksperter har uttalt at de tror boligmarkedet kan falle ved innføring av et gjeldsregister. Årsaken er strengere kredittgivning som føgle av synlig forbruksgjeld. Over natten er det plutselig færre som får store finansieringsbevis. Ser man glasset halvtomt, kan det også argumenteres med at balansen til bankene plutselig blir dårligere, når store deler av utlånsporteføljen viser seg å være mer risikabel som følge av at låntagernes totalgjeld viste seg å være større enn antatt. Da kan bankene bli tvunget til å bremse.


Plukker vi opp de langsiktige brillene, er det tydelig at det norske utlånsmarkedet og dermed boligmarkedet, vil bli styrket av et mer transparent system. Tidligere har det vært vanskelig å bedømme utlånsrisiko, men nå vil det bli enklere. Det beskytter oss mot kriser på et senere tidspunkt. Konklusjonen må være at kredittmarkedet i Norge går inn i en kritisk fase, der konsekvensene kan bli at færre får boliglån. På lengre sikt vil dette understøtte boligmarkedet med bedre og sterkere låntagere.

Trenger du råd i forbindelse med kjøp og salg? Kontakt din nærmeste &Partners megler HER!