Hyttedrømmen!

Fremveksten i hyttemarkedet har en sterk sammenheng med stigende boligpriser. Mange kjøper hytte med basis i et rammelån på eksisterende bolig. Ettersom boligprisene har steget kraftig de siste 20 årene, har det også dukket opp nye spennende hytteområder, spesielt på fjellet. 


Prismessig har det vært høyere trykk på sjønære eiendommer, men det er fordi Norge har et særskilt lovverk på 100 meter sonen. Det blir rett og slett ikke gjort tilgjengelig nye tomter eller hytter nær sjøen.
Prisene for hytter ved sjøen har steget nærmere 3% det siste året, noe som er marginalt høyere enn det generelle boligmarkedet. Omsetningstakten har gått ned, der det selges 2.8% færre hytter enn i fjor. Det betyr kanskje at eierne ikke ønsker å selge i et flatt marked. 


På fjellet derimot har det eksplodert med nye alternativer. Prisene her ligger på tomte- og byggekost pluss kommunale avgifter. Det er ganske vanlig at en nybygget hytte på fjellet, innen 3 timer ut av Oslo, vil ligge på 30-40.000 kroner kvadratmeteren. Her vil det også være store variasjoner fra ulike kommuner. Noen har ekstra hytteskatt (Valdres), andre tilrettelegger med økt fokus på infrastruktur (Turufjell).


Nejra Macic i Prognosesenteret uttalte nylig på podcasten til FinansNorge at de forventet et svakere hyttemarked det neste året. Årsaken var en liten nedgang i boligmarkedet som følge av høyere renter og flere ferdigstilte nybygg. Christian Dreyer sa i samme podcast at selv om nedgangen var i nominelle termer, ville det ikke bli så ille med sesongmessige justeringer. Høsten er ikke en historisk sterk periode, og det kan hende vi når rentetoppen tidligere enn antatt.

Klikk HER for å se alle fritidseiendommer &Partners har for salg akkurat nå!