Dette må du huske på når du kjøper bolig for utleie!

Gode leietagere


Bruk god tid på å finne de rette leietagerne for deg. Avhold visninger og intervjurunder, sjekk attester og ta gjerne en søk gjennom sosiale medier. Få interessenter til å fylle ut et interessentskjema slik at du har all nødvendig informasjon samlet etter visning. Det viktige er om de betaler husleien i tide og holder seg til husordensreglene. Ved overtagelse er det viktig å fylle inn innflyttskjema, der man bemerker feil og slitasje for å unngå konflikter ved utflytt. Dokumenter gjerne med bilder og besørg signaturer fra begge parter.


Husleiekontrakt og depositum


Det finnes utallige skjemaer og maler på nettet, men du kan også bruke profesjonelle tjenester med digital signering eller en utleiemegler. Bruker du en utleiemegler, må du betale cirka 10% av leiesummen i månedlig avgift. Depositumskonto etableres i en bank, men det har også blitt populært med depositumsgaranti hvor leietager betaler en prosent av depositumet som et lån. Viktigst av alt er å etablere denne sikkerheten før leietaker flytter inn!


Oppsigelsetid og utvask


Vanlig oppsigelsestid er tre måneder, men annet kan avtales med leietager. Bruk tiden godt ved utsjekk for å finne slitasje og mangler som må rettes opp til neste leieperiode. Be gjerne leietager bruke et profesjonelt vaskefirma til utvask, her blir det ofte ikke vasket godt nok og du må bruke tid på å organisere arbeidet etter at leietager har flyttet ut. Bruk innflyttskjema flittig når dere går gjennom boligen, slik at dere unngår konflikter i etterkant.


Skatt

Om leieinntekter er skattefrie eller skattepliktige avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier ut og hvordan du bruker eiendommen.

Hvis leieinntektene er skattepliktige, skal overskuddet skattlegges som kapitalinntekt. Satsen er på 23 prosent i 2018 og 22 prosent i 2019. Du kan skattefritt leie ut boligen din i kortere perioder eller deler av boligen som for eksempel en sokkelleilighet. Leier du ut sekundærbolig vil det blir skattet som kapitalinntekt. 

Ønsker du hjelp til å finne et passende objekt for utleie? Klikk HER for å finne din lokale &Partnersmegler!