STERK PRISOPPGANG I JUNI

Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i juni 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Samtidig har omsetningstiden for boliger i Gjøvikområdet gått ned.

Foto: NTNU Gjøvik

Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden.

Moderat prisutvikling i Gjøvik
– Vi har en moderat prisutvikling i vårt distrikt, liggetid og omsetningshastigheten har gått litt ned, noe som er gledelig i disse dager, forteller eiendomsmegler i Partners Eiendomsmegler i Gjøvik, Runi Bjerke.

– Rekkehus og enebolig har hatt en liten prisstigning, mens på leiligheter og tomannsboliger er det liten endring siste måned. Det er mange kjøpere ute i markedet og flere møter opp på visninger om dagen, men antallet varierer fra bolig til bolig, avslutter hun.

Kvartalsvis utvikling innlandet

Sterk prisoppgang
– Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i alle områder i juni, og det var en spesielt sterk utvikling i boligprisene på det sentrale Østlandsområdet og i Bergen. I Oslo, Asker/Bærum, Follo og Romerike er dette den sterkeste oppgangen i en juni måned i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. – I april og mai falt omsetningen i boligmarkedet betydelig, men i juni har det vært en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger. Omsetningsfallet i kjølvannet av korona-utbruddet er så godt som hentet inn igjen sammenlignet med 2019. Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Omsetningen er tilbake
I juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge, noe som er 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 49.319 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I juni ble det lagt ut 10.984 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 54.331 boliger til salgs, noe som er 4,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juni i år enn i 2019. Storparten bortfallet av omsetningen i boligmarkedet i april og mai har kommet tilbake igjen i løpet av juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 71 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Asker og Bærum med en oppgang på 3,1 prosent etter fulgt av Romerike med 3,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,2 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 5,4 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,6 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS