REKORDOMSETNING I JULI

Boligmarkedet på Gjøvik har vært hett i juli. Partners Eiendomsmegling satte ny rekord i antall salg denne måneden. Boligprisene i Norge steg med 0,4 prosent i juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Foto: Turistkontoret Gjøvikland / Toten

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden.

– Vi har hatt en fantastisk travel juli, forteller eiendomsmegler i Partners Eiendomsmegling på Gjøvik, Runi Bjerke. – Vi har aldri solgt så mange eiendommer i juli, som vi har gjort i år. Vi satte også prisrekord med å selge Gjøviks dyreste bolig noen sinne, jubler hun.

Totalt har kontoret solgt nesten dobbelt så mange boliger som i fjor, samtidig som de også registrerer en klar prisøkning. – Veldig mange boliger er solgt etter første visning og har kort liggetid. Vi mistenker også at vi vil få en travel høst, siden vi har fått inn mange nye oppdrag i juli, avslutter Bjerke.

Sterk prisutvikling
– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av korona-utbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Prisene utviklet seg sterkt nasjonalt og i de aller fleste områdene i Norge. På det sentrale Østlandet og i Bergen var prisutviklingen mer moderat i juli med en negativ utvikling i de sesongjusterte prisene.

– Det er trolig at mye av stimulansen av null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sier Lauridsen

Rekordstor omsetning
I juli ble det solgt 6.821 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I juli ble det lagt ut 4.672 boliger til salgs i Norge, noe som er 46,1 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 59.045 boliger til salgs, noe som er 1,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juli i år enn i 2019. Akkumulert har det aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en juli-måned, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i juli 2020. Det er en økning fra 50 dager i juni. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 101 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand, Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en nedgang på 0,2 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Hamar m/Stange med en oppgang på 8,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 2 prosent

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS