FORTSATT PRISOPPGANG I AUGUST

Etter en rekordpreget julimåned, ble august mer normal for Partners Eiendomsmegling på Gjøvik. Allikevel steg boligprisene i Norge med 1,1 prosent i august 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Mustadhagen, Gjøvik

Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden.

– Vi hadde en litt roligere start på august måned og det må sees i sammenheng med en spesielt travel juli med rekordmange salg og litt ferieavvikling i begynnelsen av måneden, forklarer eiendomsmegler Runi Bjerke i Partners Eiendomsmegling på Gjøvik.
– Vi har en stor portefølje av oppdrag vi har fått inn og mange boliger som skal legges ut – så det blir en hektisk høst. Blant annet så lanserte vi siste byggetrinn i Mustadhagen i august og opplevde en enorm interesse for prosjektet. Vi solgte 10 leiligheter første dag. Dette vitner om stor interesse for å bo i Gjøvik sentrum, påpeker hun.

Fortsatt prisøkning i Norge
– Boligprisene steg i august, noe som er normalt for måneden. Den sterke veksten vi har sett i boligprisene de siste månedene er nå avtagende, og vi venter at boligprisene vil følge normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det selges rekordmange boliger også i august. Veksten i antall transaksjoner vedvarer, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en august måned som i år.

– Med uendrede rammevilkår for boligkjøpere gjennom boliglånsforskriften og lav rente venter vi en stabil utvikling i boligmarkedet på litt lengre sikt. I lys av at korona-situasjonen høyst sannsynlig vil bli langvarig, tror vi hjemmet vårt vil bli enda viktigere for nordmenn flest de kommende årene, sier Lauridsen.

Omsetningen øker fortsatt
I august ble det solgt 9.964 boliger i Norge, noe som er 10,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 66.213 boliger i Norge, noe som er 3,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I august ble det lagt ut 11.667 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,2 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 70.771 boliger til salgs, noe som er 2,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det selges fortsatt rekordmange boliger i Norge, slik vi også har observert gjennom flere måneder. Samtidig legges det ut noe færre boliger enn i 2019, men antallet nye boliger på markedet er høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i august 2020. Det er en reduksjon fra 67 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 84 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Oslo med en oppgang på 1,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 6,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,9 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS