HØY AKTIVITET I BOLIGMARKEDET I SEPTEMBER

Boligmarkedet i Innlandet er betydelig bedre enn i 2019, i følge Runi Bjerke i Partners Eiendomsmegling på Gjøvik. Nasjonalt øker prisene på boliger fortsatt: Opp 0,4 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner, er prisoppgangen på 1,3 prosent.

Gjøvik. Foto: Partners Eiendomsmegling, Gjøvik

Boligprisene i Norge er nå 5,8 prosent høyere enn for et år siden.

– I Gjøvik, Land og Toten har vi hatt langt høyere aktivitet enn fjoråret, sier Runi Bjerke i Partners Eiendomsmegling på Gjøvik.
– Omsetningshastighet og liggetid er mer enn halvert og dobbelt så mange eiendommer selges til prisantydning eller over prisantydning, sier hun.
– Spesielt i Gjøvik kommune er det betydelig flere folk på visninger. Prisene har holdt seg stabile med en liten økning sammenliknet med samme tid i fjor, påpeker hun.

Økt nyboligsalg
– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er svært positivt at utviklingen i bruktboligmarkedet nå også smitter over i nyboligmarkedet. Det trengs, da det er et akkumulert underskudd på tilbudssiden i boligmarkedet og det spesielt på Østlandet. Økte boliginvesteringer og økt boligbygging vil være bra både for norsk økonomi og boligmarkedet som sådan, sier Lauridsen.

– Prisene utviklet seg sterkt nasjonalt og i de aller fleste områdene i Norge. På det sentrale Østlandet og i Bergen var prisutviklingen mer moderat i juli med en negativ utvikling i de sesongjusterte prisene.

– Det er trolig at mye av stimulansen av null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sier Lauridsen

Omsetningen øker fortsatt
I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I september ble det lagt ut 10.745 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 81.562 boliger til salgs, noe som er 2,2 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest korona-tiltakene ble opphevet. I september øker også antall nye boliger på markedet. Den avtagende trenden i antall nye boliger på markedet de siste månedene er nå brutt, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i september 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo med 23 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Stavanger m/omegn med 70 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 2,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med uendrete sesongkorrigerte priser.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Porsgrunn m/Skien med en oppgang på 7,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 1,7 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS