Å kjøpe bolig med utleiedel

Å kjøpe bolig med utleiedel kan være en god måte å sikre ekstra inntekter. Visste du at du også kan få økt ramme på boliglånet? Dersom du skal kjøpe bolig med utleiedel er det imidlertid flere ting å sette seg inn i. Vi forteller deg det du trenger å vite.

Foto: Shutterstock

De aller fleste kjenner til kravet om at man ikke kan få høyere boliglån enn fem ganger årsinntekten. Fra 1. juli fastsatte imidlertid regjeringen at stabile leieinntekter kan medregnes som en del av årsinntekten. Dette betyr at de som kjøper bolig med utleiedel kan få høyere boliglån, noe som kan hjelpe flere å oppnå boligdrømmen.

Dersom du skal kjøpe bolig med utleiedel er det viktig at du forsikrer deg om at utleiedelen faktisk er godkjent til sitt bruk. Dette kan være et utfordrende tema for forbrukere å sette seg inn i, siden eiendomsmeglere bruker ulike begreper for å beskrive arealet som er aktuelt for utleie. Ord som går igjen er hybel, praktikantdel, utleiedel og selvstendig boenhet. Uansett benevnelse må rommene som skal benyttes til opphold, det vil si soverom, kjøkken og stue, være godkjent for varig opphold. Er de ikke det, vil det være nødvendig å søke om en bruksendring.

Man skiller mellom to hovedtyper arealer til utleie – det som ofte kalles en hybel, og det som kalles en sekundærleilighet eller en utleieenhet. En hybel er ikke en selvstendig boenhet, og det er gjennomgang fra hovedenheten til hybelen. For hybler er det ingen formelle krav til arealet utover at det godkjent for sitt bruk. For eksempel kan ikke en bod leies ut som noe annet enn en bod.

En utleieenhet er, i motsetning til en hybel, en selvstendig boenhet. Den skal inneholde egen inngang, og de tekniske kravene som må være oppfylt er mer omfattende enn for hybler. Blant annet skal utleiedelen ha egen vannmåler og eget elektrisk anlegg, og det er krav til egen parkering. Vurderer du å kjøpe en bolig, og du er usikker på forholdene knyttet til den aktuelle utleiedelen og dens godkjenning, er det viktig at du forhører deg med megleren før du legger inn et bud. Da kan eventuelle misforståelser oppklares i forkant.

Mange ønsker å innrede eller bygge ut en del av egen bolig til utleie, og det er ikke uvanlig at kjellere blir benyttet til dette formålet. Dersom kjelleren ikke opprinnelig er godkjent for varig opphold, må man søke om bruksendring. Det er en rekke tekniske krav som må være oppfylt for at arealet skal bli godkjent for varig opphold, hvor det viktigste er takhøyde, rømningsveier, lys og ventilasjon. Å investere i å bygge en utleiedel i tilknytning til egen bolig kan være kostbart, og investeringen må sees opp mot inntekten den forventes å gi.

Som utleier er det fornuftig å sette seg inn i reglene som gjelder for utleie, deriblant oppsigelse av leiekontrakter. Plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier reguleres av Husleieloven. Som utleier plikter du deg til å følge disse reglene.