Boligprisstatistikken for oktober

Prisene på boliger øker fortsatt: Opp 0,5 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner, er prisoppgangen på 1,1 prosent. Det ble solgt 9,4 prosent flere boliger i oktober enn på samme periode i fjor.

Foto: Partners Eiendomsmegling

Boligprisene er nå 7,1 prosent høyere enn for et år siden.

Etter en meget hektisk sommer og høst, har markedet roet seg noe i Innlandet:
– Markedet er litt stillere – et nytt coronautbrudd satte mange i karantene, noe som resulterte i færre på visning og samtidig går vi inn i en tid med færre nye boliger i markedet, forklarer eiendomsmegler Runi Bjerke hos Partners Eiendomsmegling i Gjøvik.
– Men likevel har vi mange spennende nye boliger på lur, i alle prisklasser og sikter oss mot ny prisrekord utpå nyåret, sier hun med et hemmelighetsfullt smil.

Etter en meget hektisk sommer og høst, har markedet roet seg noe i Innlandet:
– Markedet er litt stillere – et nytt coronautbrudd satte mange i karantene, noe som resulterte i færre på visning og samtidig går vi inn i en tid med færre nye boliger i markedet, forklarer eiendomsmegler Runi Bjerke hos Partners Eiendomsmegling i Gjøvik.
– Men likevel har vi mange spennende nye boliger på lur, i alle prisklasser og sikter oss mot ny prisrekord utpå nyåret, sier hun med et hemmelighetsfullt smil.

– Slik det ser ut nå vil boligprisutviklingen i 2020 bli sterkere enn de fleste spådde både ved inngangen til året og i kjølvannet av korona-pandemien i mars og april, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Tiltakene mot koronapandemien i kombinasjon med null-renten har gjort at etterspørselen etter bolig i Norge er blitt mye sterkere. Dette er synlig både i prisutviklingen, antall omsetninger og salgstiden. Og Norge er ikke alene om en slik trend. I mange byer og land verden over ser man den samme trenden. Vårt eget hjem er en trygg havn mot korona, sier Lauridsen.

Omsetningsveksten fortsetter
I oktober ble det solgt 10.045 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 87.493 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I oktober ble det lagt ut 10.017 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,2 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 91.611 boliger til salgs, noe som er 1,92 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest korona-tiltakene ble opphevet. I oktober øker også antall nye boliger på markedet i likhet med i september, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i oktober 2020. Det er en reduksjon fra 48 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand med 66 dager.

Regional prisutvikling
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Romerike med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn og Tromsø med uendrete priser.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 9,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS