BOLIGPRISSTATISTIKKEN FEBRUAR 2022

Sterk vekst i boligprisene i februar.

Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

DCIM100MEDIADJI_0544.JPG


Boligprisene har steget med 6,3 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 244 759 kr ved utgangen av februar.

– Det meldes fortsatt om hot hyttemarked, både leiligheter og hytter går unna som varmt hvetebrød om dagen, sier daglig leder i Partners Eiendomsmegling på Gjøvik, Runi Bjerke. – Det er mye folk på visning i fjellet i innlandet og vi selger mye dyre hytter på Spåtind, Valdres og Skeikampen – som er våre mest populære fritidsdestinasjoner.

– Vi har stor aktivitet på nybygg og flere prosjekter er nesten utsolgt, noen få leiligheter igjen i populære Mustadhagen og over halvparten solgt i Nytorvet på Gjøvik. Prøvenlia og Slåtten på Raufoss var veldig populært og ble raskt utsolgt. Eneboliger i Gjøvik er ganske hot om dagen og vi selger mange av de store, litt dyrere objektene etter budrunder, og gledelig at det er barnefamilier som vi flytte hit til Mjøsbyen, forteller Bjerke.

– Det er lengre omløpshastighet på leiligheter i bruktboligmarkdet – særlig der objektet trenger oppussing og modernisering. Eneboliger omsettes mye raskere enn på samme tid som i fjor, og har nå i snitt 36 dager liggetid, sier hun. Det gjenspeiler at det er lite eneboliger tilsalg i Gjøvik, og de store eiendommene er ettertraktet. I Toten og Land er liggetiden mer enn halvert og er nå gjennomsnittlig 28 dager for alle typer boliger, sier Bjerke.

– Enebolig har hatt en snitt prisøkning på ca 5 % mens leiligheter har en liten nedgang på ca 3 %. Beliggenhet er viktig og i Gjøvik er mjøsutsikten ettertraktet, forteller hun.

Svak tilbudsside

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i februar. Mye av prisveksten kan forklares med den svake tilbudssiden, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er et markant lavere utbud av bruktboliger så langt i år. I tillegg til at svært mange boliger ble solgt i november og desember i fjor, har den nye avhendingslova fra nyttår skapt en flaskehals. Etter lovendringen tar det betydelig lenger tid å forberede et boligsalg, sier han.

– Jeg vil oppfordre de som planlegger boligsalg denne våren å ikke vente til etter påske med å få boligen på markedet. Etterspørselen etter boliger er stor nå og det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, sier Lauridsen.

Markant lavere salg og utbud

I februar ble det solgt 6.284 boliger i Norge, noe som er 15 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 11.700 boliger i Norge. Det er 18,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

I februar ble det lagt ut 6.657 boliger for salg i Norge, noe som er 10 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er lagt ut 12.360 boliger for salg. Det er 11,5 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Det er så langt i år solgt betydelig færre boliger enn i fjor. Fallet i antall nye boliger på markedet er ikke like sterkt, men også her er nedgangen markant, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i februar, ned fra 41 dager i januar. Kortest salgstid hadde Tønsberg m/Færder med 20 dager og lengst salgstid hadde Tromsø med 65 dager.

– Det korte salgstiden sammen med færre antall nye boliger på markedet gjør at antall usolgte boliger for øyeblikket er blant det laveste på flere år, sier Lauridsen.

Oppfordrer til moderasjon i budrunder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Drammen med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 12,8 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 12,6 prosent og Drammen med 11,3 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 3,3 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 5,4 prosent.

– Til tross for den sterke oppgangen i boligprisene nasjonalt er det visse områder som har en moderat utvikling, sier Lauridsen.

– I områder med sterk prisvekst vil jeg oppfordre boligkjøperne til å tenke seg om to ganger i hete budrunder. Historisk har det vist seg at det tar mange år å hente igjen perioder med svært sterk boligprisvekst, og det er også dokumentert at det er vanskelig å gjeninnhente prisvekst skapt av hete budrunder, sier han.

– Når Norges Bank har varslet flere renteøkninger i 2022 er det sannsynlig at boligmarkedet vil få en mer moderat utvikling etter hvert, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS