Sykepleierindeksen: bedre muligheter i boligmarkedet

Flat boligprisutvikling har styrket vanlige lønnsmottakere sin mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier, eller en med tilsvarende inntekt får finansiering til å kjøpe. Indeksen forsøker altså å svare på hvordan muligheten er for å bli boligeier for de som står utenfor markedet. I dag presenterte Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for 2023 på Kulturhuset i Oslo.  

Det er i 2023 blitt lettere for en vanlig lønnsmottaker i Norge å bli boligeier. Med unntak av i Stavanger, Kristiansand og Ålesund stiger andelen boliger en sykepleier kan kjøpe i Norge. På landsbasis har en singel sykepleier råd til 31,6 prosent av boligene, ifølge indeksen. Til og med i Oslo har andelen økt, ifølge indeksen, her kan en sykepleier nå kjøpe 2,4 prosent av boligene. I 2022 viste indeksen at en sykepleier kunne få finansiering til å kjøpe 1,5 prosent av boligene i Oslo.

Økt kjøpekraft i boligmarkedet

Gjennom 2023 har boligprisene hatt en flat utvikling samtidig som lønnsoppgjøret var godt. Dette har økt vanlig folks kjøpekraft i boligmarkedet, selv om rentene også har økt i 2023. På landsbasis steg boligprisene med 0,5 prosent i 2023. Samtidig hadde nordmenn et lønnsoppgjør på 5,2 prosent.

Nå ser det slik ut i noen utvalgte byer:

  • Oslo – 2,4 prosent
  • Follo – 6,8 prosent
  • Romerike – 18,6 prosent
  • Drammen og omegn – 23,1 prosent
  • Bodø med Fauske – 27,8 prosent
  • Tønsberg med Færder – 27,8 prosent
  • Trondheim – 30,3 prosent
  • Kristiansand – 45,9 prosent
  • Porsgrunn / Skien – 54,6 prosent

Selv om det er bedring i 2023 viser indeksen fortsatt en negativ utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottagere det siste tiåret. 

Lav boligbygging i horisonten

På tross av at tallene for 2023 beveger seg i positiv retning, er vi litt usikre på fremtiden. Mye av dette skyldes at nyboligbyggingen er svært lav flere steder i landet. Vi tror at den lave boligbyggingen vil kunne legge grunnlaget for en kraftig oppgang i boligprisene i 2025 og 2026, særlig i Oslo, sier administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling Marianne Garang.